Klepec   1.5.2004

foto fotoabrazivní účinky písku, letícího nízko
nad zemí, na balvanu žuly


foto balvan zvaný Slouha (výše) vypreparovaný ze žulového masivu středočeského plutonu
Péťa, Filip a Vojta na balvanu zvaném Stoh slámy

koně cestou do Říčan (níže)

foto foto


polní kazatelna v obci Hradešín >>
je zde i dobrá hospoda

Drábovna   24.4.2004

foto
holubník v Libčicích nedaleko přívozu


foto jeskyně Drábovna v proterozoických silicifikovaných drobách a břidlicích pod Větrušicemi >>

dle přehledné mapy jeskyní a krasových území České republiky se jeskyně jmenuje Drápová nebo též Drábovka

dráb = lotr, lupič, tulák
drabovat = drancovat

nabízí se podobnost významu s Drábskými světničkami v Českém ráji


zpět na úvodní stránku