Tehovský metamorfovaný ostrov   8.11.2003

foto

původně šedé a zelenošedé droby, prachovce a břidlice nižšího ordoviku byly kontaktní metamorfózou přeměněny v prokřemenělé muskoviticko-biotitické kontaktní rohovce >>

Péťa, Lenka a Vojta
ve velkém lomu >>


foto Vojta hledá chodbičky (ichnofosilie) skolitů
ve starém zarostlém lůmku

foto


nalezené chodbičky skolitů

foto foto


Lenka v říčanské žule a pomníček v říčanském lese
(středočeský pluton, silně denudovaná troska variského horstva)

foto

porfyrická struktura říčanské žuly - velké vyrostlice minerálů
(pohyb myši přes obrázek vyvolá anotovanou verzi)

zpět na úvodní stránku