Výlet za cicváry, Tetín, Petzoldův lom   26.10.2003

Tetín, lom s cicváry
provozovaný lom u Tetína, kde se ve spraších vyskytují nepravidelné konkrece uhličitanu vápenatého - cicváry (sprašové panenky)

konkrece je zakulacený útvar druhotného původu, vytvořivší se uvnitř horniny nebo zeminy

konkrece vznikají ukládáním různých minerálních látek kolem nějakého centra (jádra), jímž mohou být např. minerální zrna

Tetín, nalezené cicváry
vylučování nerostných látek probíhá v hornině (zemině) působením difundujících roztoků

vlivem oxidu uhličitého v půdě za spolupůsobení vody vzniká z vápence kyselý uhličitan, z jehož roztoku po vyschnutí vzniká opět uhličitan vápenatý, tentokrát ale koncentrovaný do útvarů nazývaných cicváry

<< nalezené cicváry

Petzoldův lom, osvětlovací věž         Karlštejn, vrásy

věž v opuštěném Petzoldově lomu, dle informací od chataře osvětlovací
vrásy na Karlštejně - přídolské souvrství nejvyššího siluru

Stromovka   24.10.2003

Stromovka, buk Stromovka, javor dlanitolisty
javor dlanitolistý
<<Lenka u památného buku
>>


zpět na úvodní stránku