Karlův most   15.10.2003

Karlův most, kříž před poškozením kříž na Karlově mostě s hebrejským nápisem:     
hebrejská abeceda, Svatý Svatý Svatý Hospodin zástupů

1. řádek: hebrejský nápis tak, jak jej vidíme okolo kříže (čteme zprava doleva po písmenech)
2. řádek: text doplněn tiberiadskou punktací
(samohláskami) viz tabulka
3. řádek: pokus o přepis do latinky
(čteme zprava doleva po písmenech, jednotlivá písmena hebrejské abecedy a latinky vidíme pod sebou)
4. řádek: překlad do češtiny
(čteme zprava doleva, ale po celých slovech, hebrejská slova a česká vidíme pod sebou)

hebrejská abeceda:   hebrejská abeceda

hebrejská abeceda, tiberiadská punktace Karlův most, kříž poškozený
<< tabulka tiberiadské punktace
(doplnění souhlásek samohláskami)
(čtvereček nahrazuje kterékoliv písmeno hebrejské abecedy)

Ve jménu Božím punktace doplněna není, protože se výslovnost tohoto jména neví. Z úcty k Bohu Židé jméno Boží nevyslovovali, ale opisovali jinými výrazy (například Hospodin) a tak došlo k zapomnění správné výslovnosti. Pouze jehovisté se domnívají, že jméno rozluštili

snímek kříže z května 2005 >>
ve jménu Božím schází písmeno "v"
a koncové písmeno "h" je poškozené
písmeno "v" scházelo již v říjnu 2004
v roce 2006 nápis stále ještě neopraven

Nápis pod křížem: Trojnasobne Svatý, Svatý, Svatý, ké cti Krysta ukřižovaného, z pokúty proti Svatému Kříži Rauhajicyho se Žida, od Slavného Královského Tribunalu Appellationum založené Leta Panie 1696 dne 14. zaři

Karlův most, jméno Boží před poškozením Karlův most, kříž bez části nápisu << jméno Boží před poškozením

stav nápisu ke dni 18.2.2007 >>
jde o opravu nebo odstranění, čas ukáže

13.9.2007 v předvečer svátku Povýšení svatého Kříže je nápis shledán, Bohu díky, opraveným v plném znění

Cedule na mostě: Doplnění této sochy o hebrejský nápis a vysvětlující texty z roku 1696 je důsledkem nekorektního soudního řízení proti Eliáši Backoffenovi nařčenému ze zneuctění svatého kříže. Přidáním hebrejského nápisu se slovy proroka Izaiáše "svatý, svatý, svatý je Hospodin zástupů", která mají v židovské tradici význam mimořádně důležitého vyznání víry, tak měla být pokořena židovská komunita.
Hlavní město Praha 8.3.2000

hebrejská abeceda, výslovnost tabulka výslovnosti a přepisu jednotlivých písmen hebrejské abecedy:


údaje jsou převzaty ze stařičké biblické hebrejštiny neznámého autora, přepis ve složených závorkách ze cvičebnice z biblické hebrejštiny od Martina Prudkého, přepis vybraných písmen v hranatých závorkách je z programu DAVAR

Uhříněves, Královice, Březí, Říčany 12.10.2003

Uhříněves, kostel Všech svatých Uhříněves, kostel Všech svatých >>

Královice, třípatrová věžovitá tvrz
z 2. poloviny 14. století (též zde)

Královice, tvrz


Královice, sklepení tvrze Praha, Královice kostel sv. Markéty
foto 24.6.2006

gotická stavba na románských základech, barokně přestavěná s ojedinělou spišskorenesanční věží

Královice, kostel sv. Markéty


sklepení královické tvrze

Březí, kostel sv. Bartoloměje


u kostela sv. Markéty staroslovanské hradiště - hraniční přemyslovská pevnost s dvojitou fortifikací

foto

oltář kostela sv. Bartoloměje v Březí
foto klíčovou dírkou >>zpět na úvodní stránku