židovské hodiny u Staronové synagogy   6.10.2003

Mojžíš židovské hodiny u Staronové synagogy


Mojžíš a hodiny u synagogy

Židovské hodiny jsou vzhedem k našim hodinám zrcadlově převrácené a jdou proti směru hodinových ručiček, naše malá ručička je u židovských velká a naopak. Jednotlivé číslice jsou zobrazeny písmeny hebrejské abecedy. Čísla větší než 10 jsou poskládána z písmen příslušných hodnot. Převod písmen na číslice zobrazuje přiložená tabulka:

hebrejská abeceda hebrejská abeceda:

1. sloupec: 22 souhlásek

2. sloupec: název písmene

3. sloupec: podoba
5ti koncových písmen (pomůcka kamnapec)

4. sloupec: podoba
5ti rozšířitelných písmen
za účelem vyplnění místa
na řádku
(pomůcka ahaltem)

5. sloupec: číselná hodnota písmene standardního; koncového

moderní hebrejská abeceda použitá například na ukazatelích v Israeli:

ת  ש  ר  ק  ץצ  ףפ  ע  ס  ןנ  םמ  ל  ךכ  י  ט  ח  ז  ו  ה  ד  ג  ב  א

zpět na úvodní stránku