procentuální výskyt deště po určitém druhu oblaků

Tak jako ostatní pomůcky na těchto stránkách uvedené, i tato slouží každému, kdo si zapamatuje několik přibližných údajů k tomu, aby byl schopen odhadnout některé fyzikální zákonitosti při pobytu v přírodě. Níže uvedená tabulka je publikovaná v knize "Fysika oblaků a srážek" od Josefa Podzimka, ČSAV 1959. Tabulka byla sestavena na základě pozorování v observatoři na Blue Hill Mass. USA. Uvedené hodnoty nenají obecnou platnost, ale názorně ukazují souvislost mezi srážkami a druhem oblaků frontálních systémů.

druh oblaku

% případů, při nichž
déšť nastal do 24 h

nejčastější interval
výskytu srážek [h]

Ci cirrus

  33 přibližně 33

  26 přibližně 24

Cc cirrocumulus

  36 přibližně 33

  22 přibližně 24

Cs cirrostratus

  44 přibližně 50

  13 přibližně 12

Ac altocumulus

  45 přibližně 50

    8 přibližně 12

As altostratus

  68 přibližně 66

    6 přibližně   6

Ns nimbostratus

  73 přibližně 66

    4 přibližně   6


zpět na úvodní stránku