Návrh trasy Svatohorské poutě:

1. den: zakresleno na mapě 36 Okolí Prahy západ, část 36C56 a 36C56:
Praha Baně konečná autobusu 129, r (červená značka) Jíloviště (zkráceno o vyhlídku na
Vrané), s (silnice) pod vrch Kámen, cnr (cesta, necesta, červená značka) Černolické skály
severní část

zakresleno na mapě 38 Hřebeny a Slapská přehrada, část 38A45, 38A23, 38B23, 38B01, 38C01:
1. den: Černolické skály severní část, r Skalka, nc Mníšek pod Brdy, mz (modrá a zelená značka)
Malá Svatá Hora - kaple (poblíž nedělní bohoslužba sv. Jana Zlatoústého), s Chouzavá,
ž (žlutá značka) Voznice, c les (1/2 mezi chatami a modrou značkou) bivak

2. den: cmcz hájovna Obora, zc Brodec, zc Trnová, sž památník padlým, z partyzánský
pomník, ncz Náves, zsr Příbram Svatá Hora (zkracovat cestu přes Pičín nemá smysl, host.
otvírá ve 12:00, ale v Hluboši prý otvírají v 10:00)

za 1. den z Baní 28,0 km, za 2. den na Svatou Horu 29,4 km, dále po schodech a ž na nádraží ČD
1,7 km, celkem za oba dny 59,1 km

Návrh termínu poutě: sobota 17.7. - neděle 18.7.2010

Dle Průvodce duší nábožných vydaného 1929 s imprimatur z roku 1927 budeme 17.7. slavit
nezasvěcený svátek pokory Panny Marie:
          (Po Pánu Ježíši jest Panna Maria nejkrásnější příklad a vzor pokory, tohoto základu
všech ctností, a proto právem církev svatá zvláštní slavností pokoru její oslavuje.)
          Bože jenž na pokorné pohlížíš a pyšné z daleka poznáváš, dej služebníkům svým, aby
s čistým srdcem následovali pokory blah. Marie vždy Panny, která pro panenství se líbila,
pro pokoru počala Pána našeho, Ježíše Krista Syna Tvého.

vlastní pouť       modlitba       zpět na minulou stránku       zpět na úvodní stránku
x