Lucie noci upije - graf pro dlouhé noce

Graf názorně ukazuje nesouhlasnou polohu nejdřívějšího západu a nejpozdějšího východu slunce v závislosti na dnu v roce. Na vodorovné ose je vyneseno datum a na svislé středoevropský čas. Graf je platný pro 50. rovnoběžku severní šířky a 15. poledník východní délky. Západ a východ slunce je znázorněn červenou křivkou.

Na Tři krále (6.1.) o skok dále:
Ráno se projeví přibývání dne jedinou minutou (v 7:59 vychází slunce na Nový rok a v 7:58 na Tři krále), večer je to již čtvrthodina proti Lucii (15:58 a 16:14) a ta bude pravděpodobně oním skokem. Přibližně také odpovídá tato časová vzdálenost bití věžních hodin v 16:00 a následnému v 16:15 se kterým mohl být úkaz v dávných dobách vzniku pranostik porovnáván.

Na Hromnice (2.2.) o hodinu více:
Slunce na Lucii zapadá v 15:58 a o Hromnicích v 16:55, rozdíl je necelá hodina. I zde lze tušit možnost kontroly západu slunce podle bití hodin v 16:00 a v 17:00.

Lucie (13.12.) noci upije:
Pranostika "Svatá Lucie ukazuje svou moc, neb nám dává nejdelší noc" vznikla před reformou kalendáře, ale pranostika "Lucie noci upije a dne nepřidá" je již poreformní. Reforma spočívala ve vyřazení deseti dní z kalendáře roku 1582. Po čtvrtku 4.10.1582 následoval pátek 15.10.1582 a každý následující rok, který je dělitelný 400 beze zbytku bude přestupný a ten, který je dělitelný 100, a nikoliv 400, nebude přestupný (dle juliánského kalendáře byl každý rok dělitelný 100 přestupný). Dnešní rozdíl mezi Juliánským a Gregoriánským kalendářem je 13 dní, to jest 10 dní jednorázové opravy plus 3 dny za nepřestupné roky 1700, 1800 a 1900. Z tohoto důvodu vánoce v Rusku nezačínají 24.12. večer jako u nás (štědrý den), ale o 13 dní později 6.1. večer (sočelnik). Aplikujeme-li poučku o rocích dělitelných 100 zpětně vyjde nám doba vzniku první pranostiky mezi roky 1300 a 1400, kdy byla chyba juliánského kalendáře 8 dní [10 dní - 2 dny (za roky 1400 a 1500) = 8 dní; 13.12. + 8 dní = 21.12.]. Druhá pranostika nemůže být předreformní, protože dne nepřidá (o slunovratu by Lucie noc upila i dne přidala), jedná se tedy o astronomickou paradoxu vyplývající z rozdílu mezi pravým slunečním dnem a občanským dnem jak ukazuje graf. Juliánský kalendář se zpožďoval, gregoriánský se mírně předbíhá, proto rok 4840 nebude přestupný, i když by měl být - tak nezapomeňte :-)

více o východu a západu slunce            zpět na úvodní stránku